at opveje

at opveje
to outweigh

verb


Dansk-engelsk ordbog mini. 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • opveje — op|ve|je vb., r, de, t (kompensere for) …   Dansk ordbog

  • Erstatte — Opveje, afløse, ombytte …   Danske encyklopædi

  • Ækvivalere — Opveje. Være lige meget værd. Gå lige op med …   Danske encyklopædi

  • kompensere — kom|pen|se|re vb., r, de, t (erstatte, opveje) …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”